Uwo yahoranye n’Imana ubwambere na mbere; vyose vyaremwe nawe, mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe na we.

YOHANA 1:2-7 Uwo yahoranye n’Imana ubwambere na mbere;vyose vyaremwe nawe,mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe na we. Muri we harimw’ubugingo,kand’ubwo bugingo bw’ar’umuco w’abantu. Uwo muco wakira mu mwiza,arik’umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n’Imana,izina ryiwe ni Yohana;uwo yazanywe no kuba igishingantahe,ngw’ashingire intahe umuco,kugira ngo bose bizere kubwiwe.

Tugiye kuyaga ngo: kuba mu rusengero no kwihana.

Mu rusengero harimwo abantu benshi badakijijwe ariko binyegejeyo. Baranse kwakira umuco ari wo Kristo,kuko hariho ivyo badashaka kurekura.

Kuba mu bakizwa ntaco bimaze,ariko kuba umukizwa nivyo vyigiciro.

Fata umwanya wisonzesha kubwico caha cakugize imbata. Ubusambanye,ububeshi,akaborerwe,ugukunda amaronko,n’ibindi vyinshi. Niwisengere mbere unaterereze n’amasengesho mu bizeye vy’ukuri.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s