Ubutunzi

Nimuzane ubutunzi bwanyu ( ibigiracumi, amashikakanwa n’intererano) mw’Ihanga ry’Imana Isumba Vyose ry’Abarundi murabe yuko Uhoraho Imana yanyu atazobakorera ibitangaza ikabashikana mu Igihugu c’Uburundi Bushasha bw’Isezerano maze akabacuncuburirako imigisha n’amahanga yose agatangara.

Abisezerano twiyemeje no gufasha kugira ngo Impunzi n’abateshejwe izabo batahe mu ngo zabo, kuramira impfuvyi, abapfakazi, abagendana ubumuga n’abageze muzabukuru. Ni mufaste mu mugongo abahungu n’abakubwa bitangira iyo mirimo.

Publicités