Ishirahamwe rishasha ry’Abaririmvyi ryavutse

Iryo shirahamwe rishasha ni irihe ?

UNABUDI-INYENYERI Z’UBURUNDI ni ishirahamwe ry’abaririmvyi n’abahinga mu vyerekeye imico kama y’abarundi, baba mu bihugu bigize impande zine z’isi bakaba baba mu Bihugu vyo mu mahanga ( Diaspora).

« Abo bahinga b’abarundi baratahuye ko umutwe umwe utigira inama, maze bashima guhuriza ingoga hamwe, kugira ngo bose bahagurukire ica rimwe mu gukingira

imico n’akaranga biranga Uburundi. », uko niko itangazo ry’iryo shirahamwe rivuga.

Intumbero y’iryo shirahamwe

1. Kugarukira Imico n’Akaranga mu barundi bo mu mahanga

2. Gushigikira abahinga b’Imico n’Akaranga baba mu mahanga.

3. Kwibuka ku mwaka ku mwaka ibikorwa vy’abahinga badusigiye IRAGI. Buri mwaka igenekerezo rya 17 Mukakaro, hazohora hatunganywa ISABUKURU

Icivugo ca « UNABUDI-NYENYERI-Z’UBURUNDI »

 URUKUNDO

 UBUHINGA

 UBUMENYI

 ITERAMBERE

Abagize uburongozi bwa UNABUDI-INYENYERI Z’UBURUNDI

1. Umukuru w’Ishirahamwe ( President ) :

Felicien Minani Nsengiyumva batazira Femi de j’Abat, aba i Norvege

2. Icegera ciwe ( Vice Présidente ) :

Marie-Goretti Habonimana batazira Goreth Amabano aba mu Bubirigi

3.Urwego rw’umunyamabanga mukuru ( Secrétariat Général) :

Bonaventure Havyarimana batazira KAKA Boney aba muri Amerika

4.Urwego rujejwe ivy’Ubutunzi ( Tresorerie ) :

A.Emmanuel Sadiki batazira Kilo Kilo aba mu Bubirigi

B. Riziki Uwinyota aba muri Allemagne

5 Urwego rwo guhanahana amakuru( Communication) :

Mireille Keza Delfosse aba mu Bufaransa.

6. Urwego rujejwe kuyamenyesha abatari mw’Ishirahamwe ( Publicité) :

BKY Amissi aba muri Canada

7. Urwego rujejwe gutunganya ibiteramo n’amanama Nkarishabwenge ( Concerts & Seminaires) :

Serge Nkurunziza aba Uganda

8.Urwego rujejwe imibano n’inyifato ibereye ( Social & Discipline )

Mpangaje Luc batazira Balozi aba muri Amerika

9. Urwego rujejwe itunganywa ry’ibikorwa n’ubushakashatsi ( Coordination & Strategie ) :

Maisha Mustafa aba muri Amerika

10. Urwego rw’abahanuzi ( Conseillers )

 Marie Louise Sibazuri aba muri Australie

Sadi Kinyunda aba muri Kenya

John Mbonimpa aba mu Bubirigi

Publicités