Gitega : Umutama w’imyaka 100 yishwe aciwe umutwe

Ababanyi b’uwo mutama yagandaguwe bavyutse kuri uwu w’Imana basanga igihome c’inzu yiwe cabomowe, binjiye kuraba basanga uwo mutama yahora yibana wenyene yishwe n’abantu bataramenyekana bamuciye umutwe.

Abo babanyi b’uwo yishwe bikeka ko boba ari abasuma babikoze, kuko uwo mutama yari umudandaza.

Publicités