Bantu mwese ni mwumve. Reke gukinisha ivyera vy’Imana ( ijambo ryayo, ubuvugishwa, amasezerano) ntimupfe nka Uza

🌈REKA GUKINISHA IVYERA VY’IMANA NTUPFE NKA UZA🌈1NGOMA 13:_9_10.

9.Maze bashitse ku mbuga ya kidoni,UZA atuma ukuboko ngw asame iyo sandugu,kukw inka zari zitirimutse.

10.Maz’uburake bw’UHORAHO buziriringira UZA,aca amutsinda aho nyene,kuko yaramvuye ukuboko ngw afate iyo sandugu;nukw agwa ngah’imbere y’IMANA.

ZABURI 14_1_2_3_4_5_6.

1.Igipfapfa cibwira mu mutima,ngo nta MANA iriho.

Barononekaye,bakoze ibikorwa vyo kwankwa urunuka,Ntawukora ivyiza.

2.UHORAHO acishiriza mu bantu,ari mw ijuru,Kugira ngw arabe ko harimw ‘abatahura,Barondera IMANA.

3.Barazimiye iyo bava bakagera,bose banduye hamwe,Nta wukora ivyiza eka nta n’umwe.

4.Mbeg’inkozi z’ibibi zose nta bwenge zifise?Ko barya abantu banje nk’abarya umutsima,Kandi ntibambaza UHORAHO.

5.Aho nyene bahagiriye ubwoba bwinshi;Kukw IMANA iri mu bwoko bw’abagororotsi.

6.Imigabo y’umugorwa murayitetereza,Arik’UHORAHO n’ubuhungiro bwiwe.👏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU👏

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s