Abasenyeri Katorika b’Uburundi bagendeye impunzi z’Abarundi i Mahama mu Rwanda

Uwo murwi w’Abasenyeri wari urongowe na Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE, umukuru w’inama nkuru y’Abepisikopi b’Uburundi, akaba n’Umwepisikopi wa Diyoseze nkuru ya Muyinga.
Musenyeri NTAHONDEREYE yemereye Abarundi bahungiye i Mahama ko Ekereziya Gaturika igiye gukora ibishoboka vyose, kugira amahoro agaruke mu Burundi, abo barundi bahunguke mu gihugu cabibarutse.

Uwo arongoye inama nkuru y’Abapisikopi b’Uburundi yabwiye izo mpunzi z’Abarundi ko Ekereziya gaturika ibazaniye n’ubutumwa bw’urukundo.

Muri urwo rugendo, abungere ba Ekereziya Katurika mu Burundi batanze imfashanyo ku bakenyezi, abageze muza bukuru, abagendana ubumuga hamwe n’abagendana indwara zidakira. Izo mfashanyo zigizwe n’ibitenge, ibirato hamwe n’ibikoresho vy’isuku.

Publicités