Imana yacu ni inybabazi nyinshi, yihanganira vyinshi ikatugirira impuhwe 

🌈 IMANA YACU ITUGIRIRA IMPUHWE NYINSHI🌈ZABURI 61:1_2_3_4_5_6_7_8.

1.MANA,umva ugutakamba kwanje;Zirikana ugusenga kwanje.

2.Uhereye ku mpera y’isi nzoguhamagara,uk’umutima wanje uzodendebukirwa,ushire ku gitandara kirekire ntokwishitsako.

3.Kuko wambereye ubuhungiro,N’igihome kirekire kinkingira umwansi.

4.Nzoba mwihema ryawe ibihe bidashira,Nzohungira mu bwihisho bwo mu mababa yawe.

5.Kukowewe MANA,wumvise amasezerano yanje.umpaye umwandu uhabwa abubaha izina ryawe.

6.Umwami uzomwongera iyindi misi,imyaka yiwe izomara ibihe n’ibindi.

7.Azokwama ar’imbere y’IMANA ibihe bidashira.itegure imbabazi n’ukuri,kugira ngo bimuzigame.

8.Ni ho nzoririmbira izina ryawe ishimwe ibihe bidashira, Ngo nshitse amasezerano yanje uko bukeye.👏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU👏

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s