Imana yacu ikunda abizera kandi bakicisha bugufi

🌈IVY’UKWIZERA N’UKWCISHA BUGUFI🌈YAKOBO1:3_4_5_6_7_8_9_10_11.

3.mumenye yukw ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana.

4.Arik’ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cakwo,ngo mubone gutungana rwose muhinguwe,mudahajije na kimwe.

5.Arikw asangwa har’uwo muri mwebwe akenye ubwenge,n’abusabe IMANA,igabira bose atakinubwe,idaterana imirarwe,azobuhabwa.

6.Arikw asabe yizeye,ata co akekeranya,kuk’ukekeranya amaze nk’umupfunda wo mukiyaga,utwarwa n’umuyaga,usimbaguritswa.

7.uyo muntu yoye kwiyumvira kW ari nic’azohabwa n’umwami IMANA,

8.kukw ar’umuntu w’imitima ibiri,adaguza mu nzira ziwe zose.

9.Ariko,mwene Data w’umufafara ni yirate kW ashizwe hejuru,

10.umutunzi nawe,ni yirate kW acishijwe bugufi,kukw azoyoka nk amashurwe y’ivyatsi.

11.kukw izuba rirasa,rizanye indugumba,rikumisha ivyatsi,amashurwe yavyo agahunguruka,ubwiza bw’ishusho yayo bugashira.uko ni k’umutunzi azoyonga mungendo ziwe.👏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU👏

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s