Uburundi busaba ko n’ibindi bihugu vyakiriye impunzi z’Abarundi vyorabira kuri Tanzaniya

Reta y’Uburundi imenyesha ko Abarundi bari bahungiye muri Tanzaniya bagera ku bihumbi 20 aribo bamaze guhunguka. Abandi bagera ku bihumbi 30 bakaba bariyandikishije kugira batahukanwe. Uburundi na Tanzaniya bari mu nama kuva kuri uwu wa mbere y’ukurabira hamwe ingene ico gikorwa cogenda neza.

Nk’uko bishikirizwa na Therence NTAHIRAJA, umuvugizi, akaba n’umwunganiri w’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu, iyo nama y’iminsi itatu iriko ihuza i Bujumbura ishirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe na Reta y’Uburundi, ni iy’ugufasha kwerekana ibitigiri vy’impunzi ziri muri Tanzaniya, hamwe n’ukurabira hamwe ingene abo barundi botahukanwa ku bwinshi.

Therence NTAHIRAJA asaba n’ibindi bihugu vyakiriye impunzi z’Abarundi ko zorabira kuri Tanzaniya, bifashanye na Reta y’Uburundi mu gikorwa c’ugutahukana impunzi zivyipfuza.

Mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bamenyesha ko mu ntumbero y’ugufasha abipfuza gutahuka, hari umugambi w’uko abahungutse basubizwa mu bihugu bahoramwo, kugira baje kubwira abandi ingene vyifashe.

Iyo nama y’iminsi itatu izosozerwa kuri uwu wa gatatu, ingingo z’ivyokorwa zikaba zizoshikirizwa imbere y’abashikiranganji babiri, uw’Uburundi na Tanzaniya bajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, hamwe n’abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR rikurikira ivy’impunzi.

Publicités