Amashirahamwe yasabwe kwerekana ivyo akora no kwerekana aha akura uburyo akoresha

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu, buhamagarira amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike akorera mu Burundi, gutanga ivyemeza ko ariko arakora, kwerekana uko akora n’ uburyo akoresha iyo buva.

Mw’itangazo ry’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu ryo ku wa kane igenekerezo rya 5 Ndamukiza 2018, ryateweko umukono n’umunyamabanga ntayegayezwa Deo RUBERINTWARI,ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za poritike agiye gutanga mu minsi iri imbere, impapuro zerekana ukuntu yemerewe gukorera mu gihugu, ukuntu akora n’ukuntu aronka ubu uburyo akoresha.

Iryo tangazo rimeneyesha kandi ko , ayo mashirahamwe ategerezwa kwerekana ivyo yakoze ivyo mu myaka itanu iheze, hamwe n’impapuro zerekana imigabo n’imigambi yayo mu kiringo c’imyaka itanu iheze.

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu, bumenyesha kandi ko mu gihe ayo mashirahamwe atokurikiza ivyo asabwa azoca afutwa.

Publicités