Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yashize umukono kw’ ibwirizwa nshingiro rishasha

Umukuru w’igihugu ahejeje gushira umukono kw’ibwirizwa nshingiro rishasha. Abanyagihugu benshi bahuriye muri komine Bugendana kugira bumvirize ijambo bashikirizwa n’umukuru w’igihugu. Abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi bitavyev ivyo birorI

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yashize umukono kw’ ibwirizwa nshingiro rishasha kuruno wa kane igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018 ku kirimba c’umukuru w’igihugu mu ntara ya Gitega.

Amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro yabaye kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018, umurwi CENI uca umenyesha ibiharuro mfatakibanza kw’igenekerezo rya 21 Rusama 2018.

Kw’igenekerezo rya 31 Rusama 2018, niho sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro yemeza ivyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro, ica ivuga ko ibirego vyatanzwe n’Urunani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi ko amatora yaranzwe n’utunenge, bidafise ishingiro.

Inyuma yo gushira umukono kuriryo bwirizwa nshingiro rishasha bitegekanijwe ko ibirori bica bibandaniriza muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega aho vyitezwe ko umukuru w’igihugu aca ashikiriza ijambo abarundi yongere abashikirize iryo bwirizwa nshingiro rishasha.

Publicités