Ivyo twabasomeye: Umutego w’igifatambeba wa Petero Nkufunziza.

UMUTEGO W’IGIFATAMBEBA WA PETERO NKURUNZIZA MU BAGUMYABANGA BASHEGESHWE! 07/06/2018

Hariko harumvikana impundu mu bice bimwe bimwe vy’umugambwe CNDD_FDD,aho bamwe mu BAGUMYABANGA basesemwe kugeza aho bashegeshwa n’utwo #PETERO_NKURUNZIZA yikoza,bariko barasoma biyongera,abandi bagwana mu nda,
Bagira bati: »ISHIIII,RYA VU RIRATUVUYE KU GAKANU, » bashaka kuvuga Petero Nkurunziza!

Ako kanyamuneza kariko gasesekara ku matama y’abo BAGUMYABANGA bo mu nzego zitandukanye z’igihugu kavuye kw’ijambo Petero Nkurunziza yashikiririje i BUGENDANA mu ntara ya GITEGA,avuga ko ibiringo vyiwe bizorangira mu mwaka wa 2020,
Ubwo rero abari bamugwaye mu BAGUMYABANGA bakaba bamwe babonye ko batsinze batarwanye,
Yamara akabi ntaho karoye!

Uwokwibuka neza,yokubitiza amaso inyuma,akibuka mu mwaka wa 2015,mu kwezi kwa RUSAMA,igenekerezo rya 13,
Igihe havugiwe ivy’itembagazwa ry’ubutegetsi,
Abatari bake mu BAGUMYABANGA baratamvye baratarika,abari baremerewe n’umwambaro uriko INKONA bariyambura ,bajungunya hirya,abandi basimbira ku materefone bavuga uko umunezero ubatumye,
Inyuma y’akanya gato,ngo ihirikwa ry’ubutegetsi ryapfuvye,
Babandi bikura za mpuzu,biruka kuzirondera ngo biyoberanye kandi batari buzibone,abandi bifata ku munwa ayo bavuze yarenze impinga,
Uri abiruka kwinyegeza ariko bafashwe amasanamu bariko baravyina,
Ivyabashikiye abarundi barabibonye!

N’uwu musi rero,Petero Nkurunziza arafise amakuru ahagije ko mu mugambwe iwe ,kuva hejuru gushika hasi,hari abariko baramwimba mu mizi,
Ariko bikimugoye kumenya neza abaribo,kuko bamwe muribo bazi kwibunda,

Iri jambo yasohoye,rigamije kwubahura abo BAGUMYABANGA ,bizere ko uwo bahora batinya igitsure ciwe atakihari,
Banyeguruke,batangure kwishongora,maze abanetsi biwe babaryosharyoshe ko basangiye umunezero,mu kuryoherwa ,nya Bagumyabanga, bavuge n’akari i Murore,babone guhinyuka!

Bamaze kuja ahabona,Petero Nkurunziza yamaze gutegura ubunajoro(abicanyi) bwiwe,buzoca butangura gukekagura abo bose bamenyekanye ko bari babinyegejemwo batarikumwe,
Ubona ko bumiwe muri aya matora y’ibwirizwa rya Petero Nkurunziza aho « OYA » yabonetse cane uko batayikeka,kandi ikava cane mu BAGUMYABANGA!

Ubwo rero,uwagiye narwo ngo Petero Nkurunziza aragiye, yamaze kugwa mu mutego wiwe,
Kuko iryo jambo Petero Nkurunziza yarivuze abanje gutera umukono kw’ibwirizwa ryiwe rije guhamba amasezerano ya Arusha n’ibwirizwashingiro ry’abarundi,
Nayo ibiri muri iryo bwirizwa,ababizi barazi ko bidahumuriza,
Mu 2020 ntawundi ni urya nyene « PETERO NKURUNZIZA  » azokwitoza nk’ IMBONEZA_YAMAHO y’umugambwe CNDD FDD!

Akabirya,kugira abahora bafise amakenga ahere,
Iryo bwirizwa rigiye kugarukana intwaro ya cami,yariteyeko umukono ari ku kirimba cahoze ari icicaro c’UMWAMI MWAMBUTSA, Mw’ibanga,Petero Nkurunziza akaba yasezeraniye abamwegereye ko aho umuryango wanyuma w’abami watataniye, ariho nawe agiye gutanguriza uwundi muryango w’ubwami mushasha wa NKURUNZIZA!

Ico abarundi bomenya ni uko batokwihebura ngo ibara riraguye,
Ahubwo bagabiririze,kuko ca gihe cavuzwe kera co gukora kubwo Uburundi bushasha kigeze,
Umukono Petero Nkurunziza yateye kw’ibwirizwa ryiwe ni nk’urugohe yavuniye abarundi ngo basokorore ibikoresho, bashayure igihugu cabo,
Bamwereke ko igihe yabukaranga bari musi y’urujo.

Publicités