Sahwanya FRODEBU ivuga ko yakiriye neza ijambo ry’umukuru w’igihugu

Umugambwe Sahwanya FRODEBU umenyesha ko wakiriye neza ijambo umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yashikirije inyuma yaho yarahejeje gutera umukono kw’ibwirizwa nshingiro rishasha. Muri Sahwanya FRODEBU bavuga ko ari intambwe ituma ibibazo bimwe bimwe bitorerwa umuti.

Icegera c’umukuru w’umugambwe Sahwanya FRODEBU, Leonce NGENDAKUMANA, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru “ IGIHE ” yavuze ko ivyashikirijwe n’umukuru w’igihugu bigiye mu ngiro vyomuha icubahiro nka ba Nelson Mandela,icubahiro k’umugambwe wiwe hamwe n’icubahiro ku gihugu.

Naho kubijanye nicatumye umukuru w’igihugu ashikiriza iryo jambo muri kino gihe,Leonce NGENDAKUMANA yavuze ati: “ Kugira ashikirize ijambo nk’iryo aba yabajije umutima,aba yihweje ibiri mu gihugu aba yahanuje kandi abahanuzi biwe.”

Leonce NGENDAKUMANA avuga ko ijambo rigize ico rihindura mu gihugu ibintu bikamera neza ata nkeka ibihugu vyinshi vyokwipfuza kugiranira imigenderanire n’Uburundi.

Ico cegera c’umukuru w’umugambweSahwanya FRODEBU avuga ko ico bagiye gukora ari ukubandanya ibiganiro n’abamufashije, kugira ashikirize rirya jambo mu ntumbero yo gufasha ko vyoja mu ngiro ntibisubire inyuma.

Publicités