Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zatanguye kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha

Umukuru w’inama nshingamateka na nkenguzamateka, bamenyesha ko hisunzwe ibwirizwa nshingiro ryo kuwa 7 Ruheshi 2018, mu ngingo zaryo za 179 na 190 izo nzego zinjiye mu bikorwa bisanzwe vy’ukwezi kwa kane bizohera kw’igenekerezo rya 30 Ruheshi 2018.

Nk’uko biri mu rwandiko rwateweko umukono n’umukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi, Pascal NYABENDA, hamwe n’icegera ca mbere c’umukuru w’Inama Nkenguzamateka y’Uburundi, Spes Caritas NJEBARIKANUYE, bibutsa ko kw’igenekerezo rya 4 Ruheshi 2018, huguruwe ibikorwa vy’inama nshingamateka na nkenguzamateka vy’ukwezi kwa Ruheshi 2018.

Muri urwo rwandiko, umukuru w’inama nshingamateka na nkenguzamateka vy’Uburundi, bibutsa kandi ko kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, umukuru w’igihugu yashize umukono kw’ibwirizwa nshingiro risubiramwo iryo kw’igenekerezo rya 18 Rusama 2005, ibisugura ko kuva kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, hisunzwe ibwirizwa nshingiro rishasha, inama nshingamateka na nkenguzamateka bavuye mu bikorwa vy’ukwezi kwa Ruheshi, baja ku kwezi kwa nyuma kw’ibikorwa bisanzwe vy’ukwezi kwa Ndamukiza.

Abakuru b’Inama nshingamateka na Nkenguzamateka bamenyesha ko hisunzwe ibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibikorwa mu biringo bitatu, ica mbere kigatangurana n’umunsi wa mbere w’ibikorwa w’ukwezi kw’umunani, ica kabiri gitangura ku munsi wa mbere w’ibikorwa w’ukwezi kwa cumin a kabiri, ica gatatu kigatangura ku munsi wa mbere w’ibikorwa w’ukwezi kwa kane.

Mwomenya ko Inama nshingamateka na Nkenguzamateka vy’Uburundi ,vyaheruka kwugurura ibikorwa vyayo bisanzwe vy’ukwezi kwa Ruheshi, hari kw’igenekerezo rya 4 Ruheshi 2018.

Publicités