Radio Isezerano Internationale: Ibiganiro bitandukanye

  1. Ikiganiro c’Umuvyuro n’Ikanguro:
  1. Ikiganiro c’Ivyavuye ku Misozi n’Ibicaniro vy’amasengesho:
  1. Emission en francais, temoignage d’un ex sataniste: