Gutanga igihano c’urupfu canke kugikura mu mategeko vyifashe gute kw’isi?

Ku munsi wahariwe gukura igihano c’urupfu, umunyamabanga mukuru w’ishirahanwe mpuzamakungu ONU, António Guterres, arashima utwigoro tumaze gushikwako mu kurondera kurangiza uwo mugenzo. 

Avuga ati: « Ibihugu 170 vyarakuye igihano c’urupfu canke vyarahagaritse gutanga canke gushira mu ngiro ico gihano ». 

Ku bwa Amnesty International mu 2017, ibihugu 142 vyarakuyeho igihano c’urupfu mu mategeko no mu ngiro.

Ivyo avuga kwoba ari ukuri? 

Mu cegeranyo casohowe n’umunyamabanga mukuru wa ONU agishikiriza akanama ka ONU kajejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu mu kwezi kw’icenda uno mwaka, bivugwa ko « ibihugu 170 vyakuye igihano c’urupfu canke vyahagaritse ico gihano mu mategeko canke mu ngiro, canke bihagarika kunyonga abantu ku kiringo kirenga imyaka cumi. »

Mu gihe ibihugu 193 ari vyo biri mu muryango wa Onu, bino bisigura ko hari ibihugu 23 vyanyonze abantu n’imiburiburi rimwe mu myaka cumi.

Ubushinwa ntibwashizwe muri uwo mugwi, aho ibitigiri ari ibanga rya leta. 

Amnistie ivuga ko Ubushinwa bwica abantu ibihumbi ku mwaka. 

Uburyo abo bantu bicwamwo mu 2017 bugizwe no kubaca imitwe, kubamanika, kubatera inshinge zica no kubarasa. 

Ico kigo giharanira agateka ka zina muntu cabaruye amadosiye 2591 y’abakatiwe igihano c’urupfu mu bihugu 53 mu 2017. 

Mu madosiye amwe amwe ico gihano c’urupfu caragabanuwe, mu bihugu bitifuza kugishira mu ngiro.

Publicités