Umufasha w’umuhuza mu matati y’abarundi Benjamin William Mkapa yasozereye ibiganiro vyariko birabahuza i Arusha

Umuhuza mu matati y’abarundi William Mkapa yasozereye ibiganiro vyabera I Arusha muri Tanzaniya, imigambwe itavuga rumwe n’ubutegetsi ikaba yamushikirije icegeranyo c’ivyokorwa ngo Uburundi buve mu ngorane burimwo.

Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye kwihweza ico cegeranyo, agifadikanye n’icegeranyo c’imigambwe iri ku butegetsi n’iyo bicuditse casohorewe mu Kayanza I Burundi. 

Azoca agira icegeranyo rusangi azoshikiriza umuhuza mukuru w’ibiganiro, Perezida Yoweri Museveni.

Umufasha w’umuhuza David Kapya yagize ati: « Bakoze iminsi itanu, bashikiriza mu gitondo icegeranyo bumvikanyeko kirimwo ivyiyumviro vy’icokogwa mu kurangiza uruhagarara rwa politike ruri mu Burundi. 

« Umuhuza yashimye kuba bashoboye gukora nk’umugwi umwe. Kuva ubu, umuhuza agiye kwihweza icegeranyo afise hamwe n’ico yahawe mu gitondo, mu nyuma atunganye icegeranyo azoha umuhuza Yoweri Museveni. »

Publicités