Kuk’usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa.

MATAYO 7:8 Kuk’usaba wese ahabwa,urondera aronka,uramutsa yugururirwa.

Yesu yaduteye intege zo gusenga dusaba ico twifuza, Uhoraho yihuta kwumva ugusaba kwacu.

Nkuko atamuvyeyi w’umugesera yoha umwana wiwe ibitamubereye,niko n’Imana umuvyeyi adukunda adashobora kutwirengagiza.

Mw’isi abavyeyi barashobora kwanka abana babo,ariko baragerageza bakabagaburira, none twebwe ko dufise umuvyeyi mwiza adahemuka, n’iki cogutera guhagarika umutima.

Niwizere Imana usenge,uzobona igisubizo cawe,wirinde kwigumura imbere y’Imana kuko irakwitwararitse.

Dusenge: Uhoraho we,ngwino wumve ugutakamba kw’abana bawe,utwigarurire kandi uturengere ni mw’izina rya Yesu twizeye,Amen.

Publicités