Bamwe mu banyamategeko mu Rwanda basaba ko ubusambanyi no gushushanya (caricature) bitarebwa n’amategeko ahana

Itsinda ry’abanyamategeko bunganira abantu mu nkiko mu Rwanda rirasaba urukiko rw’ikirenga gukuraho ingingo 2 ziri mu gitabo cy’amategeko ahana bemeza ko zinyuranya n’itegeko nshinga. Izi ngingo zisabirwa gukurwaho ni izirebana no gushushanya (caricature) bikozwe ku bayobozi b’igihugu ndetse n’izirebana n’icyaha cy’ubusambanyi .

Ku cyaha cyo gushushanya abategetsi bifatwa nko kubasebya ibyo bita caricature, Richard Mugisha avuga ko bikwiye gukurwa ku rutonde rw’ibyaha kuko bibangamira ihame ry’ubwisanzure bw’itangazamakuru.

Mu gitabo cy’amategeko ahana giherutse kuvugururwa, gushushanya abategetsi bigamije kubasebya byahanishwaga igifungo gishobora kugera ku myaka 2 yaba ari umukuru w’igihugu bwo igihano kikaba cyakwikuba inshuro zigera kuri 3.