Akivuga haza igicu gikayangana, kibatera igitutu; kand’ijwi riva muri nya gicu, riti nguyu Umwana wanje nkunda, akampimbara;ni mumwumve.

MATAYO 17:5 Akivuga haza igicu gikayangana,kibatera igitutu;kand’ijwi riva muri nya gicu,riti nguyu Umwana wanje nkunda,akampimbara;ni mumwumve.

Yesu ijuru ryagenda rimushingira intahe.

Icompa natwe rikama ridushingira intahe; ko turi abana bahimbara Imana.

Iyo umwana ahimbara umuvyeyi,bituma ataco yomusaba ngo amwime. Turanabibona ko igihe Yesu yaba ariko arasenga atavuga amajambo menshi cane.

Reka twiyambure ivyaha vyose kandi dusabe Imana idushoboze kugenda uko igomba, hama tube abana banezereza umuvyeyi,tuzoba turi abagaciro no kwifuzwa.

Dusenge: Uhoraho turakunezererewe ko udukunda kandi ukama utwitwararika uko bwije uko bukeye. Tugusavye ngo uduharire ivyaha vyacu vyose. Uduhe kuzigamirwa mu buntu no mumugambi wawe ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Publicités