Musenyeri wa diyoseze y’a ngozi, azohimbaza imyaka 17 azoba amaze arongoye iyo diyoseze

Nyene Icubahiro Musenyeri wa diyoseze y’a ngozi, azohimbaza imyaka 17 azoba amaze arongoye iyo diyoseze.Uwokwifuza kumushigikiza igisabisho c’ imisi icenda yogitangura uno munsi itariki 7/9/2017 agakirangiza itariki 15/9/2017.Ndabibutse koyatiwe n’ Umukama mw’ ayo mabanga itariki 16/9/2000. Mukubandanya arongora neza ubusho bw’ Imana yamuragije, nimumushigikize igisabisho kuko ariyo ntererano usumba vyose.

Publicités