Ubushikirizamanza bwa Israel bushobora kurega muka Netanyahu

Sara Netanyahu, umukenyezi w’umushikiranganji wa mbere wa Israel

Umukenyezi w’umushikiranganji wa mbere wa Israel Banjamin Netanyahu, yabwiwe n’umusahikirizamanza mukuru wa Israel ko ashobora gukwirikiranwa n’ubutungane.

Sara Netanyahu akwirikiranwa kubera ikibazo co gukoresha nabi ikigega cagenewe gukinjikira umushikiranganji wa mbere n’abakorera iwe.

Ayo mafranga aregwa ko yakoresheje nabi agera ku bihumbi jana vy’amadorari y’Abanyamerika

Muka Netanyahu avuga ko ata kibi yakoze, ngo akaba yizeye ko azohabwa akanya ko kumvirizwa imbere y’uko hafatwa ingingo yo kumushengeza imbere y’intahe.

Benjamin Netanyahu avuga ko ivyo birego bivugwa ku mugore wiwe bitagira ifatiro.

Publicités