Ihuriro RFPB rihamagarira abaporisikazi kwijukira ibikorwa vy’iterambere

Général Générose NGENDANGANYA arongoye ihuriro ry’urunani rw’abakenyezi b’abaporisikazi mu Burundi, mw’ijambo ryiwe ryo kwugurura inama ya bose yahuje kuri uwu wa kabiri abagize iryo huriro, yamenyesheje ko batunganije iyo nama kugira barabire hamwe ibikorwa vyaranguwe bisanzwe biri mu ndinganizo y’ibikorwa vyari bitegekanijwe mu mwaka wa 2017, guhinyanyura amategeko agenga urwo rwego, gutora inzego nshasha hamwe no kumenyekanisha igisata kijejwe iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw’umutekano mu gihugu.

Général Générose NGENDANGANYA arongoye ihuriro ry’urunani rw’abakenyezi b’abaporisikazi mu Burundi

Général Générose NGENDANGANYA yashikirije ko muri urwo runani batunganije iyo nama ku baporisikazi baturutse mu burere bwose bw’igiporisi, kugira bongere babaronse ubumenyi bukwiye ku bijanye n’ibikorwa vy’iterambere.

Publicités