Ihanga ry’Imana ryipfurije abarundi bose kugira imyiteguro y’ibihe vy’iminsi mikuru irangiza umwaka myiza.

Ihanga ry’Imana ABISEZERANO rikorerwa n’ingabo n’abapolisi baryo rigizwe n INTAMENWA, ABATABAZI, INSHIRWARIMENETSE, ABATERAMYI, ABAHIZI n’ABAYESHURUNI. Rirakorerwa kandi n’Urwaruka rwitwa INTWARI, Abakenyezi bitwa INYANKAMUGAYO co , kimwe n’abaririmvyi, abavugabutumwa, abasenzi, bavugishwa n’abadiyakoni.

Abo bose bagakorera mubisata vy’ivyo impwemu, ivya politike n’ivyo umutekano. Uretse yuko bose bakora batiziganya ngo iryavuzwe ritaha , ngo abarundi bose binjire mu burundi bushasha bw’Isezerano, barashaka yuko abantu bose bakorera kuja mwijuru aho isi igiye kurangirira.

Publicités