Ubushakashatsi: Ibisigarira vy’umuntu wa kera cane bizosigura vyinshi

Ikindi gikankara c’umuntu wa kera cashizwe ahabona muri Afrika y’epfo mu kwa gatanu 2017

Igikankara (squelette) gisa n’igikwiye c’umuntu ari mu badutanguriye kw’isi cashizwe ahabona i Johannesburg muri Afrika y’epfo uno munsi.

Ico gikankara ciswe « Little Foot » (canke ikirenge gito), catowe muri Afrika y’epfo kandi vyibazwa ko ari ca kera cane, kikekana ko umuryango w’ikiremwa muntu ushobora kuba ugoye gutahura kurusha uko vyibazwa.

Abahinga mu bumenyi bo muri Afrika y’epfo, bamaze imyaka mirongo ibiri baterateranya ico gikankara, bemanga ko gifise imyaka ishika hafi imiriyoni zitatu n’inusu, ariko ibi ntivyumvikanwako na bose.

Ari uko, vyosigura ko ico gikankara coba kija kungana na Lucy, ikindi gikanka ariko coco kitari gikwiye neza, c’umuntu wa kera cane catowe mu myaka y’1970 mu buseruko bwa Afrika.

Publicités