Umurimyi Karori MBONANKIRA yatanze intererano y’amatora

Intererano y’amafaranga ibihumbi amajana atanu vy’amarundi (500.000 Frs BU) niyo Karori MBONANKIRA yashize mu bubiko (Compte) bwagenewe abashaka guterera amatora buri muri Banki nkuru y’igihugu i Bujumbura. Uwo murimyi-mworozi atera akamo n’anadi barimyi guterera amatora uko bashoboye.

« Jewe ndi umwe mu barimyi-borozi, kandi murazi ko abarimyi turi benshi. Natwe abo benshi dukwiye gushigikira amatora nk’uko Kizigenza Nyenicubahiro umukuru w’igihugu yavuze ko umurundi wese yiyumva ko igihugu ari iciwe yoshigikira amatora kugira ntiturinde kuzera inze. »

Umurimyi-mworozi Karori MBONANKIRA

Karori MBONANKIRA avuga ababishoboye boterera kuko amatora atabaye kugira hajeho inzego zitorewe n’Abarundi, ibintu vyose bica bipfa.

« Nta burimyi bubaho, nta bworozi bubaho, nta budandaji bubaho, nta mahinguriro abaho iyo ata matora abaye. Nkaba ntera akamo abandi barimyi ko nabo nyene uko Imana ibahaye ubushobozi ko boterera kugira twese dukore ico gikorwa. »

Tubibutse ko mw’ijambo yashikirije umunsi Uburundi bwahimbaza imyaka 55 iheze bwikukiye, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yabwiye Abarundi ko mu gushigikira amatora yo mu mwaka wa 2020, bararikiwe gutanga intererano zabo kuri konte inomero 1110/267 yuguruwe mw’ibanki nkuru y’igihugu.

Publicités