Ihanga ry’Imana ABISEZERANO ribipfurije mwese umunsi w’Imana mwiza.

Ihanga ry’Imana ryipfurije abasenga kuw’Imana  » Dimanche » kugira amasengesho meza. Mwame mwibuka yuko ugusenga Imana atari iminsi n’amasaha mugabo ari ukuyisenga mukuri no mu Mpwemu. Muhezagirwe bagenzi.

Publicités