Bujumbura : Hari ubwoba mu bunguruza abantu ko igiciro c’igitoro gishobora gusubira kuduzwa

Kuva kuwa gatatu igenekerezo rya 7 Ruhuhuma, harasubiye kwibonekeza ubukene bw’igitoto co mu bwoko bwa Esansi mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bunguruza abantu n’ibintu mu gisagara bavuga ko bafise ubwoba ko igiciro c’igitoro coba kigiye gusubira kuduzwa.

Abunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko igitoro hamwe hamwe catanguye kubura ku munsi wa kabiri, igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2018, ariko bagumye bibaza ko bizomara akanya gato.

Abo bunguruza abantu bavuga ko igihe ibiciro vy’igitoro biheruka kuduzwa, hari habanje kuba ubukene bw’igitoro, bagatinya ko n’ubu hoba hari umugambi wo gusubira kuduza igiciro.

Abunguruza abantu babajana mu bice bitandukanye vy’igisagara basaba ababijejwe gukora ibishoboka vyose kugira igitoro co mu bwoko bwa Esanse kiboneke ku bituro aho kidandarizwa, kuko bamwe bakora umwanya muto, umwanya munini bakawumara bariko barondera igitoro.

Tugerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ibitoro mu bushikiranganji bw’amasoko ntanga nguvu, ubutare n’agataka, kuri ngendanwa yiwe batubwiye ko tudashobora kumuronka, ko twogerageza hanyuma.

Publicités