Uburundi bugiye kugira ijambo mu nteguro n’ingingo zizofatirwa muri EALA

Umushingamateka Christophe NDUWAYO yatowe ngo aje mu biro birongoye inama nshingamateka ya Afrika y’Ubuseruko EALA amenyesha ko yakiriye neza itorwa ryiwe. Avuga ko Uburundi buzohagirira akarusho, kuko kuba yatorewe kuba muri ico kibanza, bizotuma Uburundi bugira ijambo, mu ngingo n’integuro zose zizofatirwa muri urwo rwego.

Umushingamateka Christophe NDUWAYO avuga ko muvyo bagiye gukora, harimwo guhimiriza Uburundi n’akarere ka Afrika y’Ubuseruko, kugira bashire mu ngiro ingingo n’amategeko aba yemejwe n’inzego z’akarere.

Uwo mushingamateka aserukira uburundi mu nama nshingamateka y’akarere ka Afrika y’Ubuseruko EALA, avuga ko kuba bari muri ivyo bibanza bizobafasha gushikiriza bimwe mu bibazo bihanze igihugu,abarundi eka mbere n’akarere.

Ku kibazo c’imigenderanire hagati y’Urwanda n’Uburundi kandi vyose bisangiye ishirahamwe, umushingamateka Christophe NDUWAYO avuga ko ari ibibazo bikomeye cane, kuko ingaruka zavyo zigaruka ku banyagihugu.

Avuga ati : Ibibazo biri hagati y’Urwanda n’Uburundi, n’ibibazo bikomeye cane kuko ingaruka yavyo zibangamira abanyagihugu bo ku mbibe z’ivyo bihugu, eka bigatuma n’imigambi y’akarere ka EAC idashirwa mu ngiro nk’uko vyategerezwa.

Umushingamateka Christophe NDUWAYO agasigura ariko ko, hari icizere ko mu gihe hari urwego mu nama nshingamateka EALA rujejwe ivyo bibazo, kandi rukaba rurongowe n’umurundi,umushingamateka Victor BURIKUKIYE, azokora ibishoboka vyose kugira ico kibazo gitorerwe umuti.

Uburundi buserukiwe n’abashingamateka babiri mu biro birongoye inama nshingamateka EALA, uwundi akaba ari Leontine NZEYIMANA yahoze ari umushikiranganji w’Uburundi ajejwe iyinjira mu karere ka Afrika y’Ubuseruko.

Umushingamateka Christophe NDUWAYO yatowe ngo aserukire Uburundi mu nama nshingamateka y’Akarere ka Afrika y’Ubuseruko EALA, asanzwe yatowe mu ntara ya Cibitoke, mu Runani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi.

Publicités