Kirundo: Umugabo yiyahuye kubera umugore amuganza murugo

Uyu mugabo yakomoka mu Kirundo-Commune Gitobe, zone Baziro Colline Ngoma, agacimbiri Cogo, umuvyeyi w’abana ba 2; akaba yaraye yiyahuye Ngo Kuko Umugore wiwe yamuganza cane ndetse ngo bakaba bahora bama bashwana imisi yose. Bivugwa ko yacuye impene ziwe 18h asanga abana bari bonyene umugore wiwe yagiye kuborerwa. Ngo kandi yahora yama ataha atevye imisi yose. Ngo niko guca atwagwa n’agashavu yarasanzwe afise, afata ikiziriko aja kwimanika/kwiyahura kugiti c’umwembe. Bamusanze yenena mukirere kukiziriko mu gitondo co kueagatandatu.

Publicités