Igikorwa c’ugucukura ubutare bwa Nickel mu Rutana carindiriye icegeranyo c’abashakashatsi

Icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu c’Uburundi avuga ko ibikorwa vy’ugucukura ubutare bwo mu bwoko bwa « Nickel » mu ntara ya Rutana vyatevye gutangura, kuko abakoze ubushakashatsi ku bijanye n’icukurwa ry’ubwo butare batarashikiriza icegeranyo.

Joseph BUTORE icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu c’Uburundi yabishikirije kuri uwu wa gatatu, igihe yari yishikiye mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe, gushikiriza abashingamateka hamwe n’abakenguzamateka ivyaranguwe mu mezi 6 aheze y’umwaka wa 2017 n’ubushikiranganji 12 bwegukira ibiro vyiwe.

Ico kibazo yacishuye mu gihe umwe mu bashingamateka yashatse kumenya ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa Nickel mu ntara ya Rutana aho bigeze.

Icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu Joseph BUTORE yishuye ko ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa Nickel bwo mu ntara ya Rutana bidashobora, kuko ivyegeranyo vy’ubushakashatsi bitaraja ahabona.

Icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu Joseph BUTORE amenyesha ko ibiharuro vy’umwimbu muri rusangi uva mu gisata c’ubutare biri mu kigo c’igihugu kijejwe ubutare OBM (Office Burundais des Mines).

Joseph BUTORE yamenyesheje ko uwipfuza kumenya ivyo bitigiri vy’umwimbu w’ubutare bwabonetse mu mwaka wa 2017 yobariza mu kigo ca Reta OBM.

Publicités