Abanyeporitike batatu bandikiye abategetsi batatu bakomeye ku kibazo c’amatora y’ibwirizwa shingiro

Imigambwe hamwe n’abanyeporitike batavuga rumwe na Reta, basaba umukuru w’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika Paul KAGAME, umukuru w’igihugu c’Ubuganda akaba ari nawe ahagarariye ibiganiro bihuza abarundi Yoweri Kaguta Museveni, hamwe n’umunyamabanga w’ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres gukoresha ububasha bafise, kugira bahagarike amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro mu Burundi, kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018.

Mu rwandiko rwateweko umukono na Nestor GIRUKWISHAKA, umunyamabanga ajejwe imigenderanire mu mugambwe FNL-Amizero kw’izina ry’umukuru w’Urunani Abigenga Amizero y’Abarundi Agathon RWASA, icegera c’umukuru w’umugambwe FRODEBU Leonce NGENDAKUMANA, n’umukuru mfatakibanza w’umugambwe UPRONA ishami ritavuga rumwe n’ubutegetsi Evariste NGAYIMPENDA, bamenyesha ko hamwe integuro y’ibwirizwa nshingiro yokwemezwa, amasezerano y’amahoro no guhagarika intambara yoba azimanganijwe.

Abo banyeporitike bavuga ko ivyavuye muri ayo masezerano yateweko umukono kw’igenekerezo rya 18 Ntwarante 2005, mu bijanye no gutsimbataza amahoro n’umutekano, hamwe n’umubano mwiza hagati y’abarundi bizoba binigiwe mu menshi, hamwe integuro y’ibwirizwa nshingiro rishasha yokwemezwa.

Muri urwo rwandiko, abo batavuga rumwe na Reta bamenyesha ko kwemeza ibwirizwa nshingiro rishasha bizotuma abafise ibitigiri bito muri poritike batazosubira kugira ikibanza haba mu nzego z’umutekano canke zo kwivuna abansi.

FNL-Amizero, umugambwe FRODEBU hamwe n’umunyaporitike Evariste NGAYIMPENDA basigura ko iryo bwirizwa nshingiro rigiye kwemezwa canke guhakanwa hamwe ryemejwe ata cizere na kimwe co gusubira mu ntwaro rusangi ya Poritike.

Abo banyeporitike batavuga rumwe na Reta bamenyesha ko ata handi abarundi bizeye urukiza, atari mu gukorera hamwe kw’abo bandikiye bahagarariye ishirwako umukono ku masezerano ya Arusha.

Urwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w’igihugu ca Tanzaniya, umukuru w’igihugu ca Kenya,umukuru w’igihugu ca Afrika y’Epfo, umukuru w’igihugu ca Sudani y’Ubumanuko, umuhuza mu bibazo vy’abarundi akaba n’umukuru w’igihugu c’Ubuganda.

Publicités