Abatware basabwa kwubahiriza itegeko ry’umukuru w’igihugu rigenga imyiyamamazo

Umushingamateka Pierre Célestin NDIKUMANA arongoye umurwi w’abashingamateka batowe mu Runani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi asaba abatware kuva ku nzego zo hasi kwubahiriza itegeko ry’umukuru w’igihugu rihamagarira abantu kugira imyiyamamazo, kuko ritomora neza ko abantu bose baba abigisha gutora EGO canke abigisha gutora OYA bategerezwa kwubahirizwa.

Umushingamateka Pierre Célestin NDIKUMANA avuga ko abanywanyi b’Urunani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi bitaba imyiyamamazo, naho hari abaterwa ubwoba, abandi bagahohoterwa gushika naho bapfungwa bagirizwa gusa kuba berekanye ko bazotora OYA mu matora y’ibwirizwa nshingiro.

Uwo mushingamateka yatowe mu Runani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi mu ntara ya Bujumbura, avuga ko hari n’umurwi wiyitirira Amizero y’Abarundi, kandi ataho wanditswe, uriko uratoba imyiyamamazo y’ Abigenga Amizero y’Abarundi banditswe kandi bazwi n’amategeko.

Pierre Célestin NDIKUMANA asigura ko hari iterabwoba rirenze ririko rikorerwa aberekanye ko bazotora OYA mu matora y’ibwirizwa nshingiro, mu bice bimwe vy’intara ya Bujumbura Rural, gushika naho bicishwa ku materefone ngendanwa, aho hari abarungikirwa ubutumwa ko batoye OYA bazogirirwa nabi.

Umushingamateka Pierre Célestin NDIKUMANA agasaba ko hohagarikwa ibikorwa bidahuye n’amategeko bibuza abantu gushikiriza ivyiyumviro vyabo, kuko abarundi bafise uburenganzira bumwe mu gushikiriza aho bahagaze ku kibazo iki canke kiriya mu bihanze igihugu.

Publicités