Ubushikiranganji bw’indero bwatanze imyifato ngenderwako ku bazokora ikibazo ca Reta

Ubushikiranganji bw’indero n’inyigisho z’ubuhinga busaba abanyeshure biteguriye gukora ikibazo ca Reta kibaha uburenganzira bwo gutangura igice ca kabiri c’amashure nshingiro kuzoshika ku masaha ategekanijwe, hamwe no kwigenza neza.

Mu kiganiro umuvugizi w’ubwo bushikiranganji yatanze ku bamenyeshamakuru kur’uno wa gatandatu igenekerezo rya 2 Ruheshi 2018,Juma Edouard, yamenyesheje ko abanyeshure biteguriye gukora ico kibazo babwirizwa kugira isuku mu mico y’ikirundikirindu babwirizwa kwambara bakikwiza.

Ikibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c’ishure nshingiro, kizokorwa kuva kw’igenekerezo rya 5 gushika kurya 7 Ruheshi 2018.

Bitegekanijwe ko, abanyeshuri bazokora ico kibazo bangana 9925, kikazokorerwa mu bibanza bingana1015.

Publicités