Maz’umubarire, uti Witonde, ureme; woye gutinya, kandi nturandurwe umutima n’ivyo bishirira bibiri bifumba.

YESAYA 7 : 4 Maz’umubarire, uti Witonde, ureme; woye gutinya, kandi nturandurwe umutima n’ivyo bishirira bibiri bifumba, bo n’uburake bw’inkazi bwa Rezini n’Abisirayeli n’ubwa mwene Remaliya. Haleluyaaaaaa. Muntu w’Imana uriko uraca mû bibazo bikomeye, mû ntambara zibabaza umutima wawe, mu ngwara zibisikanya zinanije umubiri wawe, ndakuzaniye Ijambo ryo kukuremesha : Itonde, Ureme woye gutinya kandi nturandurwe umutima nivyo vyose biriko bibabaza umutima wawe n’ivyo vyose biriko bibabaza ubugingo bwawe, nivyo vyose biguhungabanya, ehe ntaco bigiye ku kugira Wizere Uhoraho Imana yawe Araje kugutabara Araje Guhindura ibintu vyinshi, Araje gushiraho inzira, Humura Uwotwiringiye ni Kibirengeye kandi ni Nyen’Ububasha bwose. DUSENGE : Turagushimiye Mana yacu Muvyeyi Mwiza Udateteteza Wabanye natwe iri joro nta gikuba cacitse turi bazima n’Uhabwe Icubahiro none turakwinginze Data Wera Ushishikare kutugirira neza kugira ngo satani n’ingabo ziwe bimaramarire ibwina ikuzimu abagome abagambanyi abicanyi n’abarozi Bose tubafatishije mpiri mw’Izina rya YESU KRISTO ivyikakisha vy’uburyo bwose tubisambuje Ubushobozi bw’Imana, hanyuma Mukunzi Mwiza vyose vyose biri mû kiganza cawe, i vyotuma Izina ryawe rirushirizaho guhabwa Icubahiro ubidukorere kandi ubiduhere Ubuntu mw’Izina rya YESU KRISTO, Amen.

Publicités