Eh’ Imana n’umufasha wanje, Umwami ni we aramira ubugingo bwanje.

ZABURI 54: Eh’ Imana n’umufasha wanje, Umwami ni we aramira ubugingo bwanje. Alleluyaaaaaaa. DUSENGE : Turagushimiye Mana Yera witwa NDIHO witwa UHORAHO witwa UWURIWE, Imana Nziza y’Amahoro Umufasha wacu, shimwa Ushirwe hejuru y’amajuru, Watuzigamye Data Wera, Waturamiye guko ivyari bibundiye ubugingo bwacu vyari vyinshi, nico gituma tuzamuye amajwi yacu tuvuga ng’Uri Imana yo gushimwa Uri Imana Ihoraho, n’ubu Mukunzi Mwiza Shishikara kuturinda no kutuzitirira Uturinde bâ shari na bâ nzigo uturinde abagome n’abagambanyi uturinde abarozi n’abicanyi uturinde amangetengete y’uburyo bwose mw’Izina rya YESU KRISTO, Utwubake Utwuzure kandi utwuzuze mw’inkomezi zawe, Uduhe ibidukwiriye uyu musi Icubahiro n’inganji bikomeze kuba ivyawe ibihe bidashira, Amen.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s