bukeye Zera umunyetiyopiya araza arabatera ,afise ingabo ibihumbi igihumbi

2 ngoma 14:9 bukeye Zera umunyetiyopiya araza arabatera ,afise ingabo ibihumbi igihumbi , n’imikogote y’intambara amajana atatu,ashika i Maresha .Maze Asa aza kumutega ,atonda urugamba mukiyaya Zefata i Maresha.Asa araheza atakambira Uhoraho Imana yiwe ,at’Ewe Uhoraho,ntamutabazi ariho atariwewe ,ashoboye gutabara abanyantege nke akabakiza abanyenkomezi ;ewe Uhoraho Mana yacu ,kandi tuje mwizina ryawe kurwanya iki gitero kingana girtyo .Ewe Uhoraho ,niwewe Mana yacu :ntuneshwe n’umuntu buntu . Maz’Uhoraho arwaniriza Abanyetiyopiya imbere ya Asa n Abayuda;abo Abanyetiyopiya baca barahunga Maze Asa n’ ingabo ziri kuriwe bzrabakinagiza ;babashitsa i Gereri ;mubanyetiyopiya hapfa benshi cane ,ntibaba bgishobora kwigarukira ,kuko batikiriye imbere y’Uhoraho n’ imbere y’ ingabo ziwe Abayuda bironkera amasahu menshi .

Publicités