Mu Burundi hasabwa ko Abahutu n’Abatutsi bahabwa akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu nk’uko amategeko abivuga

Inama nkeguzamateka y’u Burundi igiye gutangura mu misi iza igikorwa co gusuzuma iyubahirizwa ry’ibitigiri vy’amako n’igitsina mu mashirahamwe mpuzamakungu ataho yegamiye akorera muri ico gihugu.

Vyashikirijwe n’icegera ca mbere c’umukuru w’urwo rwego, Anicet Niyongabo, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane.

Muri kahise, amwe mu mashirahamwe yatunzwe urutoke na reta ko yatanga akazi atubahirije ibice 60 kw’ijana vy’Abahutu na 40 vy’Abatutsi.

Muri ico kiganiro, Anicet Niyongabo yasiguye ko intumbero nyamukuru ari iyo kwisunga itegeko rishasha rigenga ayo mashirahamwe n’ibwirizwa nshingiro riherutse gutorwa.

Avuga ko itegeko rishasha risigaye rifata amashirahamwe mpuzamakungu nk’inzego za reta mu bijanye no kwubahiriza ibitigiri vy’amoko n’ibitsina.

Yagize ati: « Amashirahamwe tuzosanga atisunga amategeko mu kwubahiriza ibitigiri, azoca ahabwa ikiringo atari kinini kugira yitunganye gutyo ntaze arinde gufatirwa ibihano ».

Image caption

Icegera ca mbere c’umukuru w’inama nkenguzamateka, Anicet Niyongabo, niwe yashikirije iyo ngingo abamenyeshamakuru

Amasezerano ya Arusha ategekanya ko mu nzego za reta zikomakomeye nk’igisoda, igipolisi, n’izindi, hashirwamwo 60 kw’ijana vy’Abahutu na 40 vy’Abatutsi.

Ibi bitegekanywa kandi n’itegeko rishasha rigenga amashirahamwe mpuzamakungu ryashizweko umukono mu mwaka uheze.

Ariko kugeza ubu mu nzego zimwe zimwe iyubahirizwa ry’ivyo bitigiri riracagoranye.

Publicités