Ikiziga gitekeye mu mufuko catowe mu Ngagara Q9

Abarundi kuva mu myaka ya 1965 bagumye berekana yuko bafise agatima ko kwicana. Muri myaka hoho bareruye mu kwica abana, abatama n’urwaruka. Ivyo bikibonekeza mubiziga bitogwa hirya no hino co kimwe n’abantu baburigwa irengero. Ivyo bintu birakwiriye guhagarara. Iri Joro ryakeye hatowe ikiziga muri Q9 mu ngagara. Inkuru bakibatohoreza.

Publicités