Umwigeme Divine Nduwimana w’umurundikazi ashushanya akoresheje ikaramu isanzwe

Umwigeme Divine Nduwimana w’umurundikazi ashushanya akoresheje ikaramu isanzwe

Umwigeme w’umurundikazi, Divine Nduwimana, w’imyaka 23 ashushanya amashusho y’abantu bakomeye mu gihugu akoresheje ikaramu ry’irangi bit« bic », ubuhinga butamenyerewe.

Uyu mwigeme arangije kaminuza y’Uburundi mu gisata c’uburimyi n’ubworozi, akaba akunda cane gushushanya.

Umumenyeshamakuru wa BBC yamusanze ariko arashushanya ishusho y’umuganwakazi Kamatari.

None Divine yabitanguye gute ?

Divine Nduwimana avuga ati:«Natanguye kubikunda niga mu mashure yisumbuye mu cigwa co gushushanya. Naciye ndabibandanya kugeza n’ubu. Aha usanze ndiko ndashushanya umuganwakazi Kamatari kubera ari mu miryango igize kahise k’uburundi.»

Igitangaje n’uko akoresha ikaramu ry’irangi bita «bic », ubuhinga benshi babona ko butoroshe.

Ishusho y’umuganwakazi Estelle Kamatari

Arasigura ico vyavuyeko :«Nakunda cane kwimenyereza gushushanya ndi mw’ishure. Sinashima gukoresha ikaramu y’igiti kubera umwigisha yari guca abona ko ndiko ndasamara. Naca nkoresha iyo irangi, nca menyera gurtyo gukoresha ubwo buhinga».

Yongera ati :« Abatangarira ubu buhinga ndabatahura kuko ikaramu y’irangi iyo uriko urayikoresha wihenze ntufuta. Urumva ko bisaba ubwitonzi budasanzwe».

Divine Nduwimana afise mu ntoke ishusho ya Estelle Kamatari

Divine Nduwimana yipfuza gutanguza ikigo c’iratiro (centre d’arts) azoshiramwo ibikorwa vyiwe, cane cane amashusho y’abategetsi batwaye uburundi kuva ku ntwaro ya cami.

Avuga ati:« Nzobitunganya ku buryo ingenzi zihinjiye zishobora gutahura akahise k’Uburundi ziravye amashusho gusa ata n’uwurinze kubasigurira .»

Publicités