Uko mugenda kwose mwigishe,mut’ubwami bwo mw’ijuru buri hafi

MATAYO 10:7 -8 Uko mugenda kwose mwigishe,mut’ubwami bwo mw’ijuru buri hafi. Mukize abarwaye,muzure abapfuye,mukize abanyamibembe,musende abadayimoni. Mubiherewe ubusa,mubitangire ubundi.

Haleluya, ndanezerewe ko ijuru ridutegurira ivyiza. Hariho inshumbushanyo y’ivyaretswe mw’ijuru no mw’isi. Ngutumiriye guheba icokintu cose Imana idashigikiye naho coba gihimbara umubiri wawe.

Ngwino tujinama kub’urugendo twatanguye ruja mw’ijuru.

Mbega urakijijwe vy’ukuri? Umaze kwihanisha bangahe? Uhoraho adushoboze kubwira isi ivy’ubwami bwa Kristo. Naho satani aturwanya,gerageza umwikunkumuri kuko asigaranye igihe kigufi cane.

Reka tubwire abandi ubutumwa bwiza,tunabasengere,tubihanishe,tubakundishe Yesu no gusenga. Ibitangaza vy’Imana bizorangukira muri twebwe,murakoze.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s