Ihanga ry’Imana ryipfurije abantu bose bubahiriza isabato kugira isabato nziza

Ihanga ry’Imana ribipfurije mwese muruhika isabato kugira akaruhuko keza. Imana Uhoraho yaremye ijuru n’isi abazigame kandi abahe amahoro yo mumutima ashitse.

Publicités