100 Women: Umupfasoni afata ingingo ko abagabo bazana umugore wa kabiri

Itegeko rya Islam rizwi kw’izina rya Sharia, rirakunda kunebagurwa kubera ibihano n’uburemere rifise.  Ariko umwe mu bapfasoni wa mbere wo muri sentare nkuru ya Sharia yavuze ko akazi kiwe kamuha akaryo ko gukingira abapfasoni muri ico gihugu cinganjemwo aba Islam.

Umucamanza Nenney Shushaidah aca imanza zirenga zitanu buri musi, akaba ashobora kumviriza n’izirenga 80 buri ndwi. Ukwifashisha Sharia bigenda birongerekana muri Malasia. Muri ico gihugu hemewe amategeko abiri, ibihumbi n’ibihumbi vy’aba Islam bakoresha iryo tegeko mu gutorera inyishu amatati yo mu miryango. 

Abatari aba Islam basabwa gukurikiza ayandi mategeko asanzwe araba amatati nkayo.