Muri Ethiopia ikigandaro cahindutse umunezero aho umugabo umwe bibaza ko yapfuye azukiye

Abantu baba mu kigwati kimwe co mu gihugu ca Ethipoia banezerejwe n’izuka ry’umugabo umwe bibaza ko yapfuye. Hirpha Negero, se w’abana batanu yatangajwe ko yapfuye ku musi wa kabiri igihe c’isaha zine n’igice.

Ufatiye ku migenzo yabo, mu bigwati biri mu nkengera y’ibisagara biri i Sibu Sire no mu karere ka Oromia, inkoho yararashe incuro zibiri kikaba ari ikimenyetso c’uko umuntu yapfuye ari na ho abantu baca begerana kugira bagandare. Mu kiringo c’isaha imwe, Umuntu umwe wo muri ico kigwati Etana Kena yaramushize mw’isandugu aca aja kumushingura.

Ariko mu gihe bariko baramushingura nk’isaha zitandatu n’inusu z’umurango, barumvise umuntu ariko arakubita kw’isandugu.