Rwanda:Abahunze igihugu c’Uburundi mu migumuko yo 2015 bajanywe muri Congo bambaye umwambaro wa gisirikare wico gihugu.

Abatari bake mu barundi n’abanye Congo baratunga urutoke leta y’urwanda kuba yafashe impuzi zimwe zimwe z’abarundi zahungiye mu nkambi ya Mahama mu gihugu c’Urwanda, zigahabwa imyitozo ya gisirikare hanyuma zikambikwa imyambaro n’igisirikare ca Congo. Aho habonekeyemwo imisore isanzwe izwi cane mu gisagara ca Bujumbura muri abo bahawe ibigwanisho bakajabukanwa I congo na Leta y’urwanda vyatumye abantu benshi bibaza intumbero President Paul Kagame yoba afitiye akarere k’ibiyaga binini.

Bamwe bagira bati itavyaye imyana izovyara ishuri. Abandi bakagira bati nawucane burya yowota. Ivyarivyo vyose havugwa vyinshi kandi aba na bariya baravyiteguriye. Wawundi ati mbwire gito canje gito c’uwundi cumvireho, yahavuye yita umwana wiwe tubitege amaso.

Publicités