Isengesho umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu c’Uburundi Denise Bucumi Nkurunziza yasenze mukurangiza umwaka ryakoze mu mutima benshi

Isengesho umutambukanyi wa President Petero Nkurunziza yasenze mukurangiza umwaka ryashitse irya nino kw’isi kandi abatari bake baragize ico barivugako. Uretse yuko ryakoze ku mitima ya benshi kuko ryuzuyemwo ukuri kwibiri mu gihugu c’Uburundi, iryo sengesho risa niryaje rivuguruza ijambo ryo gusozera umwaka Umukuru w’igihugu yashikirije.

Uretse abagwanya leta y’uBurundi nabo baciye bakwiragiza ibihuha ataho bishingiye bishimikije iryo sengesho, hari aba Kristo batari bake biyumvira yuko hariho amasengesho avugigwa mwibanga nkuko Yesu Kristo yabivuze muri Matayo 6:6 ati iyo usenga winjire munzu ukingireko usenge Uhoraho Imana yawe mwibanga. Hakaba n’ayandi avugigwa muri benshi kuko atawe yotirimutsa canke ngo atere amazinda.

Publicités