Ni muhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe.

ZABURI 34:3 Ni muhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Abagororotsi baratakamvye Uhoraho arabumva,abakiza amagorwa yabo yose.

Uhoraho akomeze gushimwa ko ariwe atuzigamira ubuzima.

Uhoraho arahangamye kandi inganji yiwe izokwamaho.

Dusenge: Uhoraho Mwami Mana yacu turakunezererewe ko waturemye mw’ishusho yawe.harira ibigabitanyo vyacu vyose. Uduhe agakiza kuzuye n’inkomezi zo kugukorera,uturinde kuguhemukira kandi ukuze iki gikorwa unagishikire ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Publicités