Leta y’u Burundi yagiriza umuhuza Museveni gufata minenerwe ikibazo cabwo n’u Rwanda

Reta y’u Burundi yagiriza umuhuza mu matati y’abarundi, Yoweri Museveni, gufata minenerwe ikibazo c’ukutumvikana hagati y’u Burundi n’u Rwanda.

Biri mw’itangazo yasohoye kuri uwu wa kabiri igihe yagira ico ishikirije ku makete abakuru b’ibihugu vy’u Burundi na Uganda bamaze imisi bandikiranira.

Kiretse kwagiriza Museveni ko afata minenerwe ingorane ziri hagati y’u Burundi n’u Rwanda, reta imwagiriza kandi gusa n’uwutemera amahoro na demokarasi biri mu Burundi.

‘Ivyo vyose bituma umugambi wo kugira umuryango umwe wa EAC (ishirahamwe ry’ibihugu vyo mu buseruko bwa Afrika) utagenda neza’, nikwo reta isigura.

Ikete Yoweri Museveni yandikiye mugenzi we w’u Burundi, yamusaba kwemera ibiganiro bidakumira.

Ariko reta ivuga ko itarota iganira n’abagomvye gutembagaza ubutegetsi ngo kubera kwoba ari nko gusubira inyuma no kugarukana intwaro z’amagabura nyama.

Reta irangiza ivuga ko umuryango wa EAC ukwiye gukurikirana n’ubwira bwinshi ikibazo co kutumvikana kiri hagati y’u Burundi n’u Rwanda.