Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe

2NGOMA 27:6 Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe. Alleluya. Yotamu igihe yamaze ari kungoma yatandukanye n’abandi bami benshi, atunganya ingeso ziwe imbere y’Imana, Imana ica imugira uwuhambaye, none Wewe, igihe umaze warakiriya agakiza, igihe umaze uririmbira Imana igihe umaze uvuga ubutumwa bw’Imana igihe umuze ukorera Imana woba utandukanye n’abandi benshi?Tunganya ingeso zawe, ushaka ivyiza n’icubahiro, tunganya ingeso zawe, gukomera no gushirwa hejuru biri mu kiganza, gutunganya ingeso bishitsa mu masezerano wasezeraniwe n’Imana,Alleluya. DUSENGE : Turagushimiye Mana yacu ugize neza Dawe Mwiza kuba utweretse uyu musi n’ushimwe ushirwe hejuru, shishikara kuturinda no kutuzitirira ivyo vyose vyotuma izina ryawe rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu kristi

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s