Yesu Kristo niwe rukiza rwacu ijoro n’umurango

Mu gihe abantu benshi bari mu madini, amashengero n’ibihugu bitandukanye agakomye kose birukira muri ba Rumenyi no mu bahinga batandukanye; Abarundi batari bake bibaza yukoumuti w’ingorane zabo uri muri ibi na biriya. Ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana ryaramenye yuko ata handi umuti wabo uzova atari muri YESU KRISTO, UHORAHO kuko niwe afise ubushobozi bgose mu minwe.

Un commentaire sur “Yesu Kristo niwe rukiza rwacu ijoro n’umurango

Les commentaires sont fermés.